Vážení uživatelé a zákazníci,

Naše aplikace app4page fungovala řadu let a získala si mnoho spokojených zákazníků a velkých značek.
Nicméně údržba aplikace byla vždy náročná vzhledem k závislosti na Facebooku, která byla jako platforma základem fotosoutěže.
App4page bylo naposledy ve 3. verzi a další pokračování by vyžadovalo další významný přepis z důvodu neustálých změn API Facebooku.
Priority Facebooku se změnily a strategicky se rozhodl upustit od myšlenky aplikací na Facebook stránkách.
Stejně tak měníme prioritu i my, jelikož se věnujeme již jiným pro nás výnosnějším projektům.

Děkujeme všem za podporu

Tým App4page


——————————————————————————————————————

Dear users and customers,

Our application app4page was working many years and through that time it had a lot of happy customers and big brands.
However maintenance of the app was always difficult due to dependency on Facebook, which has been base platform of the photocontests.
App4page was in 3rd version and next development would require significant recoding because of constant Facebook API changes.
Facebook priorities has changed and strategically they decided to move away from the idea of Facebook page apps.
So as we change the priority as well, since we are more involved in other more profitable projects.

Thank you all for your support

App4page Team