Obchodní podmínky

Používáním služeb/produktů pod značkou App4page potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami využívání těchto služeb a souhlasíte s nimi. Dále jste obeznámen s ceníkem a s cenou souhlasíte.
Zda nesouhlasíte s těmito podmínkami, opusťte prosím tyto stránky a nevyužívejte žádnou službu, nebo produkt.
Registrací a získáním přístupu k využívání našich služeb nabývají tyto podmínky na platnosti. Porušením jakýchkoliv podmínek viz. níže může být váš účet znepřístupněn a to bez náhrady na finanční vyrovnání v rámci zaplacené licence a to bez předchozího upozornění.
App4page provozovaná na adrese www.app4page.com v zastoupení Zdeněk Trtil IČ: 88005828, se sídlem Mrštíkova 1379/2, 674 01 Třebíč. Podnikatel zapsán v živ.rejstříku Městský úřad Třebíč poskytuje pronájmy uživatelských aplikací, uživatelem přidanou na jeho spravovanou Facebookovou stránkou a následně k využití pomocí administrace produktu.

Zásady ochrany osobních údajů

Zavazujeme se k ochraně vašeho soukromí. Informace s kterými disponujeme, nejsou a nebudou předávány třetím stranám ani poskytovány k dalším účelům nesouvisejícím k poskytováním našich služeb. Data jsou využívána k poskytování a vyvíjení nejlepších služeb/produktů pro naše zákazníky.

Uživatel

Je fyzická, nebo právnická osoba využívající naše služby/produkty. Uživatelem se stává každý, kdo se registruje pomocí přihlášení přes Facebook do našeho účtu k získání našich služeb/produktů. Uživatel prohlašuje, že svůj Facebookový profil, pod kterým se registroval, využívá jeho pravým jménem a vložené informace o jeho osobě jsou pravdivé. Uživatel nese plnou odpovědnost a ručí za jejich správnost.
Uživatel souhlasí, že App4page nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou používáním služby, včetně situace, kdy je uživatel na možnost vzniku škody upozorněn.
Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv veškerého obsahu (fotky, videa, texty a dalších souvisejících materiálů) vloženého z jeho strany do služeb/produktů a to po celou dobu využívání těchto služeb.
Uživatel poskytuje právo App4page pořídit a využít snímky jeho aplikací do referencí, pro propagační a marketingové účely, včetně jeho loga.

Uživatelský účet

Registrací je zákazníkovi vytvořen uživatelský účet na jehož základě je možné instalovat naše produkty. App4page není v žádném případě odpovědná za obsah nebo používání služeb uživatelem. App4page v žádném případě neručí za uživatelem zveřejněný obsah. V rámci získaných informací o fanoušcích a návštěvnících aplikací uživatelů se App4page zavazuje k nevyužívání databází získaných využíváním našich služeb a k neposkytováním třetím stranám.

Licence

Je právo na využívání produktů App4page v plné míře a v předem zaplaceném časovém obdobím. V případě využívání produktů bez licence, bez platby, je možno vstoupit do administrace, soutěž si přizpůsobit, nastavit a celou projít. (Pro návštěvníky Facebook stránky je aplikace funkční až po aktivaci.) Platby za časové licence jsou účtovány formou předplatného na dobu vybranou uživatelem. Licence je aktivní po zaplacení vybrané délky licence. Licence končí uplynutím uhrazené doby licence uživatelem. Licence se vždy vztahuje pouze na jednu Facebookovou stránku.

Aktuální ceník služeb – ZDE

Platba za účastníky – v případě spuštění je nutno zaplatit aktivační poplatek. Doplatky za přínos nových účastníků jsou účtovány v okamžiku, kdy skončí aktivovaná soutěž. Při dosažení zpoplatněné hranice je nutné zaplatit částku za přínos účastníků. V případě neuhrazení této částky se aplikace automaticky vypne. Jakmile soutěž skončí a překročí zpoplatněnou hranici (získá nové účastníky viz. ceník), bude klientovi vygenerován a zaslán daňový doklad k uhrazení dané částky. Jednotlivé poplatky jsou specifikovány v ceníku. Při pořádání nové soutěže se přičítá počet účastníků z předešlé soutěže na stejné stránce.
Poskytovatel služeb (App4page) nenese žádnou odpovědnost v soutěžích, které jsou spuštěny přes aplikace k tomu určené.
Ceník licence je dále obsažen také v administraci aplikace v záložce „Aktivace“. App4page si vyhrazuje právo tyto ceny měnit.

Reklamační řád

V případě reklamace je nutné ohlásit závadu na e-mail support@app4page.com. O průběhu reklamace bude zákazník informován do 48 hodin.
Reklamace se nevztahuje na pořádání a průběh samotné soutěže, jelikož to závisí pouze na klientech, kteří si nastaví pravidla podle sebe.
App4page není odpovědná za škody způsobené výpadky ze strany dalších společností, např. poskytovatel webhostingu, Facebooku – jelikož služba běží v rámci této sociální sítě. App4page podmínky poskytování služeb/produktů jsou závislé na podmínkách Facebooku – https://www.facebook.com/policies/https://www.facebook.com/page_guidelines.php , které se mohou měnit bez předchozího upozornění a odvíjí se od nich poskytování našich služeb/produktů.
Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dní od zakoupení bez udání důvodu.

Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2015 a naposledy byly revidovány 28.7.2016. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto podmínky měnit, nebo upravovat bez toho, aniž bychom vás předem upozornili.
Souhlasíte s tím, že vaší zodpovědností je si přečíst tyto podmínky každý měsíc, obeznámit se s nimi a s novými náležitostmi/změnami.

Pro více informací nebo zaslání dotazů nás kontaktujte na support@app4page.com