Ochrana osobních údajů

Vítejte na stránkách App4page („stránka“).

Soukromí našich uživatelů je pro nás nejdůležitější, především, když se jedná o prodej služby.
Tyto podmínky ujednávají ochranu osobních údajů návštěvníků našich stránek a aplikace („Návštěvníci“) kteří navštěvují stránky
bez registrace do aplikace nebo s registrací do aplikace se záměrem získat instalaci aplikace získat oprávnění používat služby nabízené App4page („služby“)(„Registrovaní uživatelé“).

„Osobní údaje“

Se vztahují na všechny informace, které identifikují, nebo mohou být použity k identifikaci, kontaktu, nebo najít osobu, jíž se tyto údaje týkají, včetně, ale nikoli výhradně, jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a informace o kreditních kartách. Osobní údaje nezahrnují informace, které jsou shromažďovány anonymně (tedy bez identifikace jednotlivých uživatelů),
nebo demografické informace, které nejsou připojeny k identifikované osoby.

Jaké data schraňujeme?

Můžeme schraňovat základní informace z profilů uživatelů. Jedná se o následující informace od našich registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Tyto data jsou schraňovány k vývoji lepších a kvalitnějších služeb pro naše uživatele. Data nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám.

Jaké další organizace sbírají údaje?

Kromě našeho přímého shromažďování informací, naši dodavatelé služeb z třetích stran (např. společnosti zajištující platby nebo banky) mohou shromažďovat informace od našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků. Nechceme kontrolovat jak tyto třetí strany informace používají, ale musí mít ve svých podmínkách uvedeny informace jak používat poskytnuté osobní údaje od návštěvníků a autorizovaných zákazníků.

Jak a proč stránka využívá osobní údaje?

Používáme osobní údaje k vytvoření lepších a kvalitnějších služeb pro naše uživatele. Můžeme našim uživatelům poslat e-mail obsahující nabídku služeb vedoucí k uspokojení jejich potřeb v rámci oblasti předmětu stránky. Můžeme kontaktovat návštěvníky a registrované uživatele v rámci odpovědi na specifické požadavky nabízených služeb. Osobní údaje jsou užívány k bezvadné instalaci a používání našich nabízených služeb.

S kým mohou být informace sdíleny?

Osobní údaje o oprávněných zákaznících mohou být sdíleny s dalšími oprávněnými zákazníky, kteří chtějí zhodnotit potenciální transakce s jinými oprávněnými zákazníky. Souhrnné informace o našich návštěvnících můžeme sdílet, včetně demografie našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků, s našimi sesterskými agenturami a dodavateli třetích stran. Nabízíme také možnost odhlášení se z naší databáze.

Jak jsou osobní údaje uchovány?

Osobní údaje jsou shromažďovány v zabezpečených databázích, které nejsou zpřístupněny třetím stranám, nebo zaměstnancům App4page vyjma bodů viz. výše.

Jaké možnosti mají návštěvníci v rámci shromažďování dat, používání informací?

Návštěvníci a registrovaní uživatelé můžou nesouhlasit se získáváním dat nepovolením aplikace získat jejich informace nebo se případně z aplikace odhlásit skrze Facebook, nebo nás kontaktovat ohledně odhlášení z aplikace na emailu: [email protected]

Jak App4page používá přihlašovací údaje?

App4page používá přihlašovací údaje, včetně, ale bez omezení na IP adresy, ISP, a typy prohlížečů, pro analýzu trendů, správu webu, sledování pohybu uživatele a využití ke shromáždění demografických informací.

Kteří partneři nebo poskytovatelé služeb mají přístup k Osobním údajům od návštěvníků a / nebo autorizovaných zákaznících na webu?

App4page uzavřela, a bude i nadále uzavírat partnerství a jiné vztahy s řadou dodavatelů.
Tito klienti mohou mít přístup k určitým vašim osobním údajům. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jejich shromažďování nebo používání těchto informací.
Zveřejněné osobní údaje byly v souladu s právními předpisy. Budeme zveřejňovat osobní údaje pro dosažení souladu se soudním příkazem nebo předvoláním nebo žádosti o vymáhání práva agentury pro uvolnění informací. Budeme také zveřejňovat osobní údaje, kdy to bude přiměřeně nezbytné k ochraně bezpečnosti našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků.

Jak bezpečné je uchovávání osobních údajů uživatelů?

Všichni naši zaměstnanci jsou seznámeni s podmínkami využívání, zabezpečení dat a nakládání s nimi. Tyto citlivá data mohou být mohou být využívány pouze několika našimi zaměstnanci, kteří získali přístupy k těmto databázím.

Jak mohou uživatelé a registrovaní uživatelé upravit jejich data, aby byly aktuální?

Návštěvníci a registrovaní uživatelé mohou aktualizovat svá data úpravou v administraci k tomu určené nebo zasláním aktuálních informací emailem: [email protected]

Může návštěvník odstranit nebo deaktivovat osobní údaje shromažďované o stránkách?

Zajišťujeme návštěvníkům a autorizovaným zákazníkům mechanismus odstranit / deaktivovat osobní údaje z databáze webu, stačí nás kontaktovat na [email protected]. Nicméně, kvůli zálohám a záznamům o vymazání, může být nemožné odstranit položku návštěvníka bez zachování určité zbytkové informace. Fyzická osoba, která žádá o deaktivaci osobních údajů bude mít tyto informace zcela odstraněna a nebudeme prodávat, převádět, nebo používat osobní údaje vztahující se k této osobě žádným jiným způsobem.

Co se stane v případě změny podmínek o ochraně osobních údajů?

Informujeme naše návštěvníky a oprávněné zákazníky o změnách našich zásad ochrany osobních údajů zveřejněním takové změny na stránkách. Nicméně, pokud měníme naše zásady ochrany osobních údajů způsobem, který by mohl způsobit zpřístupnění osobních údajů, které návštěvník či autorizovaného zákazník již dříve odhlásil, nesmí být zveřejněny, budeme kontaktovat takové návštěvníky nebo oprávněné zákazníky, aby se zabránilo takovému zveřejnění.

Odkazy:

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že když kliknete na některý z těchto odkazů, dostanete se do jiné webové stránky. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.