Obchodné podmienky


Používaním služieb / produktov pod značkou App4page potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami využívania týchto služieb a súhlasíte s nimi. Ďalej ste oboznámený s cenníkom a s cenou súhlasíte. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, opustite prosím tieto stránky a nevyužívajte žiadnu službu, alebo produkt. Registráciou a získaním prístupu k využívaniu našich služieb nadobúdajú tieto podmienky na platnosti. Porušením akýchkoľvek podmienok viď. nižšie môže byť váš účet zneprístupnený a to bez náhrady na finančnú kompenzáciu v rámci zaplatenej licencie a to bez predchádzajúceho upozornenia. App4page prevádzkované na adrese www.app4page.com v zastúpení Zdeněk Trtil IČ: 88005828, so sídlom Mrštíkova 1379/2, 674 01 Třebíč. Podnikateľ zapísaný v živ.rejstříku Mestský úrad Třebíč poskytuje prenájmy užívateľských aplikácií, užívateľom pridané na jeho spravovanú Facebookovú stránku a následne k využitiu pomocou administrácie produktu.

Zásady ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa k ochrane vášho súkromia. Informácie s ktorými disponujeme, nie sú a nebudú predávané tretím stranám alebo pridelené k ďalším účelom nesúvisiacim k poskytovaniu našich služieb. Dáta sú využívané na poskytovanie a vyvíjanie najlepších služieb / produktov pre našich zákazníkov.

Užívateľ

Je fyzická, alebo právnická osoba využívajúca naše služby / produkty. Užívateľom sa stáva každý, kto sa registruje pomocou prihlásenia cez Facebook do nášho účtu k získaniu našich služieb / produktov. Užívateľ prehlasuje, že svoj Facebookový profil, pod ktorým sa registroval, využíva jeho pravým menom a vložené informácie o jeho osobe sú pravdivé. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť a ručí za ich správnosť. Užívateľ súhlasí, že App4page nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú používaním služby, vrátane situácie, keď je užívateľ na možnosť vzniku škody upozornený. Užívateľ prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv celého obsahu (fotky, videá, texty a ďalších súvisiacich materiálov) vloženého z jeho strany do služieb / produktov a to po celú dobu využívania týchto služieb. Užívateľ poskytuje právo App4page zaobstarať a využiť zábery jeho aplikácií do referencií, pre propagačné a marketingové účely, vrátane jeho loga.

Užívateľský účet

Registráciou je zákazníkovi vytvorený užívateľský účet na základe ktorého je možné inštalovať naše produkty. App4page nie je v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah alebo používanie služieb užívateľom. App4page v žiadnom prípade neručí za užívateľom zverejnený obsah. V rámci získaných informácií o fanúšikoch a návštevníkoch aplikácií používateľov sa App4page zaväzuje k nevyužívaniu databáz získaných využívaním našich služieb a k neposkytováním tretím stranám.

Licencia

Je právo na využívanie produktov App4page v plnej miere a v zaplatení vopred časovom obdobím. V prípade využívania produktov bez licencie, bez platby, je možné vstúpiť do administrácie, súťaž si prispôsobiť, nastaviť a celú prejsť. (Pre návštevníkov Facebook stránky je aplikácia funkčná až po aktivácii.) Platby za časové licencie sú účtované formou predplatného na dobu vybranú užívateľom. Licencia je aktívny po zaplatení vybranej dĺžky licencie. Licencia končí uplynutím uhradenej doby licencie užívateľom. Licencia sa vždy týka len jednej Facebookovú stránku.

Aktuálny cenník služieb – TU

Platba za účastníkov – v prípade spustenia je nutné zaplatiť aktivačný poplatok. Doplatky za prínos nových účastníkov sú účtované v okamihu, keď skončí aktivovaná súťaž. Pri dosiahnutí spoplatnenej hranice je nutné zaplatiť čiastku za prínos účastníkov. V prípade neuhradenia tejto čiastky sa aplikácia automaticky vypne. Akonáhle súťaž skončí a prekročí spoplatnenú hranicu (získa nových účastníkov viď. Cenník), bude klientovi vygenerovaný a zaslaný daňový doklad k uhradeniu danej sumy. Jednotlivé poplatky sú špecifikované v cenníku. Pri organizovaní novej súťaže sa pripočíta počet účastníkov z predošlej súťaže na rovnakej stránke. Poskytovateľ služieb (App4page) nenesie žiadnu zodpovednosť v súťažiach, ktoré sú spustené cez aplikácie na to určené. Cenník licencie je ďalej aj v administrácii aplikácie v záložke „Aktivácia“. App4page si vyhradzuje právo tieto ceny meniť. App4page nie je zodpovedná za škody spôsobené výpadky zo strany ďalších spoločností, napr. Poskytovateľ webhostingu, Facebooku – keďže služba beží v rámci tejto sociálnej siete. App4page podmienky poskytovania služieb / produktov sú závislé na podmienkach Facebooku – https://www.facebook.com/policies/https://www.facebook.com/page_guidelines.php , ktoré sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a odvíja sa od nich poskytovania našich služieb / produktov. Tieto podmienky sú platné od 1.9.2015 a naposledy boli revidované 3.4.2016. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto podmienky meniť, alebo upravovať bez toho, aby sme vás vopred upozornili. Súhlasíte s tým, že vašou zodpovednosťou je si prečítať tieto podmienky každý mesiac, oboznámiť sa s nimi a s novými náležitosťami / zmenami. Pre viac informácií alebo zaslanie otázok nás kontaktujte na [email protected]