Ochrana osobných údajov

   

Vitajte na stránkach App4page („stránka“). Súkromie našich užívateľov je pre nás najdôležitejšie, predovšetkým, keď sa jedná o predaj služby. Tieto podmienky dojednávajú ochranu osobných údajov návštevníkov našich stránok a aplikácie („Návštevníci“) ktorí navštevujú stránky bez registrácie aplikácie alebo s registráciou do aplikácie so zámerom získať inštaláciu aplikácie získať oprávnenie používať služby ponúkané App4page („služby“) („Registrovaní užívatelia“) .

„Osobné údaje“

Sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré identifikujú, alebo môžu byť použité na identifikácii kontaktu, alebo nájdenie osoby, ktorej sa tieto údaje týkajú, vrátane, ale nie výhradne, meno, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a informácie o kreditných kartách. Osobné údaje nezahŕňajú informácie, ktoré sú zhromažďované anonymne (teda bez identifikácie jednotlivých užívateľov), alebo demografické informácie, ktoré nie sú pripojené k identifikovanej osoby.

Aké dáta zbierame?

Môžeme uchovávať základné informácie z profilov užívateľov. Jedná sa o tieto informácie od našich registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Tieto údaje sa uchovávajú na rozvoj lepších a kvalitnejších služieb pre našich užívateľov. Dáta nie sú predávané ani poskytované tretím stranám.

Aké ďalšie organizácie zbierajú údaje?

Okrem nášho priameho zhromažďovania informácií, naši dodávatelia služieb z tretích strán (napr. Spoločnosti ktoré zaručujú platby alebo banky) môžu zhromažďovať informácie od našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov. Nechceme kontrolovať ako tieto tretie strany informácie používajú, ale musí mať vo svojich podmienkach uvedené informácie ako používať poskytnuté osobné údaje od návštevníkov a autorizovaných zákazníkov.

Ako a prečo stránka využíva osobné údaje?

Používame osobné údaje na vytvorenie lepších a kvalitnejších služieb pre našich užívateľov. Môžeme našim používateľom poslať e-mail obsahujúci ponuku služieb vedúcu na uspokojenie ich potrieb v rámci oblasti predmetu stránky. Môžeme kontaktovať návštevníkov a registrovaných užívateľov v rámci odpovede na špecifické požiadavky ponúkaných služieb. Osobné údaje sa používajú na bezchybné inštalácie a používanie našich ponúkaných služieb.

S kým informácie môžu byť zdieľané?

Osobné údaje o oprávnených zákazníkoch môžu byť zdieľané s ostatnými kompetentnými zákazníkmi, ktorí chcú zhodnotiť potenciálne transakcie s inými oprávnenými zákazníkmi. Súhrnné informácie o našich návštevníkoch môžeme zdieľať, vrátane demografie našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov, s našimi sesterskými agentúrami a dodávateľmi tretích strán. Ponúkame tiež možnosť odhlásenia sa z našej databáze.

Ako sú osobné údaje uchovávané?

Osobné údaje sú zhromažďované v zabezpečených databázach, ktoré nie sú sprístupnené tretím stranám, alebo zamestnancom App4page okrem bodov viď. vyššie.

Aké možnosti majú návštevníci v rámci zberu údajov, používaní informácií?

Návštevníci a registrovaní užívatelia môžu nesúhlasiť so získavaním dát povolením aplikácie získať ich informácie alebo sa prípadne z aplikácie odhlásiť skrze Facebook, alebo nás kontaktovať ohľadom odhlásenia z aplikácie na emailu: [email protected]

Ako App4page používa prihlasovacie údaje?

App4page používa prihlasovacie údaje, vrátane, ale bez obmedzenia na IP adresy, ISP, a typy prehliadačov, pre analýzu trendov, správu webu, monitorovanie pohybu užívateľa a využitie na zhromaždenie demografických informácií.

Ktorí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k Osobným údajom od návštevníkov a / alebo autorizovaných zákazníkoch na webe?

App4page uzavrela, a bude aj naďalej uzatvárať partnerstvá a iné vzťahy s mnohými dodávateľmi. Títo klienti môžu mať prístup k určitým vašim osobným údajom. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ich zhromažďovanie alebo používanie týchto informácií. Zverejnené osobné údaje boli v súlade s právnymi predpismi. Budeme zverejňovať osobné údaje na dosiahnutie súladu so súdnym príkazom alebo predvolaním alebo žiadosti o vymáhanie práva agentúry pre uvoľnenie informácií. Budeme tiež zverejňovať osobné údaje, keď to bude primerane potrebné na ochranu bezpečnosti našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov.

Ako bezpečné je uchovávanie osobných údajov používateľov?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s podmienkami používania, zabezpečenie dát a nakladanie s nimi. Tieto citlivé dáta môžu byť môžu byť využívané iba niekoľkými našimi zamestnancami, ktorí získali prístupy k týmto databázam.

Ako môžu užívatelia a registrovaní užívatelia upraviť ich dáta, aby boli aktuálne?

Návštevníci a registrovaní užívatelia môžu aktualizovať svoje dáta úpravou v administrácii k tomu určené alebo zaslaním aktuálnych informácií emailom: [email protected]

Môže návštevník odstrániť alebo deaktivovať osobné údaje zhromažďované o stránkach?

Zaisťujeme návštevníkom a autorizovaným zákazníkom mechanizmus odstrániť / deaktivovať osobné údaje z databáze webu, stačí nás kontaktovať na [email protected]. Avšak, kvôli zálohám a záznamom o vymazaniu, môže byť nemožné odstrániť položku návštevníka bez zachovania určitej zvyškovej informácie. Fyzická osoba, ktorá žiada o deaktiváciu osobných údajov bude mať tieto informácie úplne odstránené a nebudeme predávať, prevádzať, alebo používať osobné údaje vzťahujúce sa k tejto osobe žiadnym iným spôsobom.

Čo sa stane v prípade zmeny podmienok o ochrane osobných údajov?

Informujeme našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov o zmenách našich zásad ochrany osobných údajov zverejnením takejto zmeny na stránkach. Avšak, ak meníme naše zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť sprístupnenie osobných údajov, ktoré návštevník alebo autorizovaného zákazník už skôr odhlásil, nesmie byť zverejnené, budeme kontaktovať také návštevníkov alebo oprávnených zákazníkov, aby sa zabránilo takému zverejneniu.

Odkazy:

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že keď kliknete na niektorý z týchto odkazov, dostanete sa do inej webovej stránky. Odporúčame vám prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov týchto stránok, ich zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich.